TARTALOMH

Herennii

samniumi származású család. – 1. C. Pontius Her., a caudiumi győző 321-ben Kr. e. Liv. 9, 1. Cic. Cat. m. 12. – 2. C. Her., triumvir agris assignandis 218-ban Kr. e. Liv. 21, 25. – 3. Her. Bassus, nolai senator, a ki a város átadását Hanniballal szemben megtagadta 215-ben Kr. e. Liv. 23. 43. – 4. M. Octavius Her., kereskedő, a ki a tengeri rablókkal szemben bátran védelmezte magát. Macrob. sat. 3, 6. – 5. M. Her., consul 93-ban Kr. e. Cic. Brut. 45, 166. – 6. L. Her., tekintélyes kereskedő, a kit Verres Syracusaeban kivégeztetett. Cic. Verr. 5, 59, 155. – 7. C. Her., a ki nem akart C. Marius ellen tanuskodni, mert Marius családja az ő clientelájához tartozott. Plut. Mar. 5. – 8. C. Her., Kr. e. 80-ban néptribunus. – 9. C. Her., Sertorius legatusa, a ki Valentiánál a Pompejusszal vívott csatában esett el 75-ben Kr. e. Plut. Pomp. 18. – 10. C. Her., 60-ban Kr. e. néptribunus, Clodius pártfogója. Cic. Att. 1, 18, 4. 19, 5. – 11. C. Her., Cicero kortársa; neki ajánlotta Cornificius (l. Cornificii, 2) a rhetorica ad Herenniumot. – 12. Her. Gallus, szinész, a kit Cornelius Balbus Gadesben a lovagrendbe emelt. Cic. fam. 10, 32. A császárkorban ugyanezen néven ismeretesek: – 13. Her. Macer, a ki Caligulát megsértette s a császárság haragját vonta magára. Sen. de const. 18. – 14. Her. Gallus, mint legatus esett el a Claudius Civilis ellen vívott harczban. Tac. hist. 4, 70. 77. – 15. Her. Senecio, szabad szellemben írta meg Helvidius Priscus életét, a miért Domitianus 93 Kr. u. kivégeztette. Tac. Agr. 2. 45. Plin. ep. 4, 11. 7, 33. – 16. Aelius Florianus Her. Modestinus, híres jogtudós, Ulpianus tanítványa, 244-ben Kr. u. praefectus vigilium. Irataiból sok kivonat található a Digestákban.

N. G.