TARTALOMH

Heruli

vagy Eruli,Erouloi, ’Erouloi, germán nép, mely bátorságáról és nyughatatlanságáról ismeretes. A Heruli a Fekete tenger vidékéről kerültek a Dunához s mint a gótok szövetségesei küzdöttek Gallienus és Claudius császárok idejében a rómaiak ellen. Majd a Rhenus mentén is feltüntek, a hol meg a rómaiak szolgálatába szegődtek. Később a hunnokhoz csatlakoztak, s midőn ezek birodalma szétmállott, a Dunánál letelepedtek s több germán törzset leigáztak. Csakhogy ezek közül a longobardok fellázadtak s a herulusokat szétszórták, mire (512) ezek Pannoniában kerestek menedéket. Békében azonban itt sem maradtak, hanem egy részök a keletrómai birodalom ellen harczolt, a másik, mely megőrizte hűségét, Belisarius alatt Italiában a keleti gótok ellen. 530 után teljesen eltünnek a történetből.

K. BÁ.