TARTALOMH

Hesychius

HsucioV. – 1. Görög lexicographus Alexandriából, valószínüleg a Kr. u. 5-ik században; igen gazdag tartalmu lexikonát előző glossographusok művei, különösen Diogenianus munkája alapján állította össze. Fenmaradt műve részint az auctorok szövegeire vonatkozó figyelemre méltó lectiókat (lexeiV), részint ritka dialectikus formákat (glwssai) tartalmaz s mint ilyen fontossággal bír a szövegcritika és dialectologia szempontjából. A byzantiumi korszakban keresztény glossákat dolgoztak beléje. Kiadások: Alberti és Ruhnkentől, Hesychii lex. Lugd. Bat. 1766; legjobb Schmidttől (Jenae, 1858–1868, 4 vol; edit. minor 1867). – 2. Görög lexicographus Miletusból, Illustis (’IlloustrioV) melléknévvel a Kr. u. 6-ik században Justinianus (527–565) idejében. Irt egy töredékekben (melyek közük egy nagy a patria KwnstantinoupolewV nevet viseli) fenmaradt világtörténetet (istoria ’Pwmaich te kai pantodaph és egy elveszett kortörténetet Justinus (518–527) és Justinianus idejéről; de legnevezetesebb műve az ógörög irodalomtörénet szempontjából nagyfontosságú, több régi becses forráson alapuló lexikon onomatologoV h pinax tnw en paideia onomastwn. Ez utóbbi csak azokban a kivonatokban maradt fen, melyeket Suidas vett fel belőle a maga lexikonába, mert a peri twn en paideia oialamfantwn sojwn czímű kis könyv, melyet Hesychius valódi művének tartottak, Lehrs (Rhein. Mus. 17, 453–457) kutatásai alapján egy Diogenes Laërtius és Suidas szegényes compilatióját képező, humanista korbeli hamisítványnak (Pseudohesychius) bizonyult. – Irodalom: Kiadások: a nagy töredék és Pseudohesychius Orellitől (Hsychii Milesii opuscula duo quae supersunt, Lipsiae, 1820, latin fordítással és commentariusokkal) és Müllertől (Fragm. hist. Gr. 4, 143–177, itt a kisebb töredékek is); a Pseudohesychius Flachtól (Teubner, 1880); a Suidasból és más szerzőkből reconsturált, valódi Hesychius-féle onomatologoV Flachtól (Hescyhii Milesii Onomatologi quae supersunt cum prolegomenis, Teubner, 1882), és ugyanez a prolegomenák és apparatus criticus elhagyásával és nehány, nem Hesychiusból való vita felvételével új kiadásban Biographi Graeci qui ab Hesychio pendent czímen Berlinben Calvarynál 1883-ben.

P. V.