TARTALOMH

Ieropoioi

néhány hivatali testület neve, melyek beszerezték a templomi áldozatokat, gondozták a templomok gazdasági teendőit s őrködtek a templomok pénze és kincsei fölött. Athenaeben a különböző templomok e gazdáin kívül volt egy tiz tagból álló testület, melynek tagjait évenként sorshúzással jelölték ki a rendkívüli és ötévenként tartott áldozatok gondozására. Plat. Lys. 207 D. Volt továbbá egy 3 vagy 10 tagból álló testület (ieropotoi twn semnwn Jewn), mely az Eumenidáknak bemutatott áldozatokra ügyelt fel.

G. J.