TARTALOMH

Hyginus

– 1. C. Julius H. Hispaniából, Augustus szabadon bocsátottja, kit e császár a palatinusi könyvtár őrévé tett. Suet. gramm. 20. Grammatikai és régiségtani tanulmányokkal foglalkozott, melyeknek csak czímei maradtak ránk. Az ő nevét viseli ugyan egy mythologiai (fabularum liber) s egy csillagászati (de astrologia vagy poëtica astronomica) tartalmú irat, de ezek nyelve későbbi korra (a Trajanus v. az Antoninusok idejére) vall. Talán kivonatok ezek Hyginus elveszett, nagyobb műveiből. Mind a két munkát kiadta Bunte (1875). – 2. Hyginus Gromaticus, Domitianus, Nerva és Trajanus idejében élt, a földmérésről (de limitibus) szóló iratát kiadta Lachmann a római földmérők iratainak gyűjteményében; ugyanezen név alatt maradt ránk egy, a római táborról (de munitionibus castrorum) szóló munka, mely azonban valószínűleg későbbi időből, a 3-ik századból származik. Az utóbbi munkát kiadta Domaszewski (1887).

N. G.