TARTALOMH

Hypatia

ˇpatia, az alexandriai Theon leánya, ki atyja nyomába lépve, kitünő mathematikus és csillagász lett; bámulatot s rajongó tiszteletet keltett fenkölt gondolkodásával. A bölcsészköpenyt felvette és Kr. u. 383-ban a platonikus iskolában tanárnő lett Alexandriában. A keresztényekkel szemben türelmes volt, de ragaszkodott pogány hitéhez. Ezzel Cyrillus püspök gyülöletét gerjeszté föl, ki úgy föllázítá ellene a söpredéket, hogy bár a helytartó Orestes védelme alá fogta, megrohanták és egy templomban kegyetlenül megölték Kr. után 415-ben. Suidas szerint Diphanteshez és Apolloniushoz írt commentariusokat és egy csillagászati canont is szerkesztett, de művei mind elvesztek egy pár levél kivételével, melyeket Synesius vett föl gyűjteményébe. Hoche, Hypatia, die Tochter Theons, Philol. 15, 435 skk. Wolff (1879) és Meyer (1886) írtak róla tanulmányokat. Regényes alakban dolgozta föl H. életét Kingsley: Hypatia or new foes with old face.

H. I.