TARTALOMH

Hystaspes

ˇstasphV, az óbactriai nyelven írt szent könyvekben Vistászpa, az óperzsa ékiratokban Vistászpa (vagyis a csatalovas), még az újperzsa hősi mondában is szabályszerű hangváltozással Gustászp. – 1. Cambyses idején Parthia helytartója, az Achaemenidák ifjabb ágából való, I. Darius atyja. Ammianus Marcellius (23, 6) megjegyzése, hogy H. az indiai brahmánoknál bölcsességet tanult és hogy Zoroaster az ő uralkodása idején hirdette az igét (a mi a perzsa mondákban is olvasható), nyilván egy korábbi bactriai királylyal való összetévesztésen alapszik. Hdt. 1, 209. 210. 3, 70- 7, 11. 224. Strab. 7, 305. 14, 638. 15, 736. 16, 737. Ath. 1, 3, 575 A. Justi, Iran. namenbuch 372–3. 398–9. Spiegel, Altpers, Keilinschriften 218. U. a. Erân. Alterthumskunde 1, 664 sk. 2, 332. 3, 554 sk. – 2. I. Darius legifjabb fia; anyja Atossa volt; 480-ban a perzsa hadakat vezette Görögország ellen. Hdt. 7, 64.

P. K.