TARTALOMI

Iapyges

IapugeV, népfaj Apuliában és Calabriában. Hdt. 4, 99. Thuc. 7, 33. Pol. 2, 24, 11. Nemzetiségüket Roma első korszakáig megőrizték, de nemsokára elgörögösödtek, majd elrómaiasodtak. Pol. 2, 24. Strab. 6, 277. 280. 282. Nyelvük az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozott, a miről több fenmaradt feliratuk tanuskodik. L. Italia, 2 meg Apulia.

SZ. IS.