TARTALOMI

Iccus

IccoV, Tarentumból, hírneves gymnasiarcha és e mellett tudós sophista a Kr. e. 5-ik században, a ki ifjabb kortársával a selymbriai Herodicusszal az orovsi gymnastika megalapítója volt. Következetesen hangsúlyozta a mértékletesség és a testgyakorlás üdvös hatását az ember egészségére és munkabírására, a melyet önmagán és azokon a nagyszámú ifjakon próbált ki, a kiknek testi nevelésével foglalkozott. Mértékletes életmódja közmondásossá vált; Plato szerint szűziességét egész életén át megőrizte. Plato, Protag. de leg. 8.

TI. M.