TARTALOMI

Icesius

(tévesen Hiccesius), ’IcesioV, az Erasistratus-féle orvosi sectának egy kiváló tagja és jeles szakíró a Kr.e. 1-ső században, a ki szülővárosában Smyrnában nagy hírnévre emelkedett orvosi iskolát alapított. Plinius őt «medocus non parvae auctoritatis»-ként említi. Művei elvesztek, csak egy peri cz. értekezéséből, a melyben egyes ételek és gyógyszerek összetételét, készítési módját és hatását tárgyalta, maradtak fenn töredékek. Plin. n. h. 27, 31. Athen. diphnosoph. 3, 4. Galen, de comp. med. sec. gen. 7.

TI. M.