TARTALOMI

Ichthyophagi

IcJuojagoi, így hítták a régiek a déli tengerek partjainak különféle lakosait, a kikről egyébiránt igen keveset tudtak. Feltették róluk, hogy legangyobbrészt hallal élnek. Az ismeretesebbek: 1) a legtávolabbi Keleten lakók, az egyenlítő és a sziámi öböl, Sinus magnus, között; 2) a Gedrosia partján az Erythraeus tenger mellett lakók (Arr. 6, 28, 5), a hol még most is hasonlóan táplálkozó nép lakik; 3) a Boldog Arabia északkeleti partján a perzsa öböl mellékén levők; 4) a Troglodytica nevű vidéken Africában lakók, az Arab tengeröböl mellékén a Délkeletre Aegyptustól és Aethiopiától, a műveltség igen alant levő fokán (Hdt. 3, 19–30. Strab. 16, 772 sk.); 5) az Africa nyugati oldalán a Masitholus nevű folyótól (talán a mostani Gambia) Délre levők. – Porphyr. abst. 1, 13. Ptol. 6, 7, 14. 7, 3, 2. Plut. fluv. 25, 1. Ael. n. an. 15, 8. Arr. ind. 26, 2.–32, 2. Strab. 15, 720, 726, 16, 769. 770. Paus. 1, 33, 4. Diod. Sic. 3, 15. 40–46. Plin. 6, 23. 26, 28. 31, 32. 34. Spiegel. Ern. Alterthumskunde 2, 574.

P. K.