TARTALOMI

Idumaea

Idoumaia, Edom az idumaeusok (’Idoumaioi) vagy edomiták, az izraelitákkal rokon nép országa. Az edomiták a biblia szerint Jákob idősebbik fiának, Ezsáunak vagy Edonnak ivadékai, kik eredetileg az Arabahban, az Aelaniticus sinus (kikötőváros Elath, Aila, Ailana) és a Holttenger között, valamint az ettől Nyugatra és Keletre fekvő Seir hegységben (főváros Szelah, Petra) laktak és a zsidó királyoktól gyakran leigáztattak; de mintegy 300-ban Kr. e. a nabataeusok által űzetve Judaea déli részében telepedtek meg. Strab. 16, 760.

E. B.