TARTALOMI

Ios

h ’IoV, kis sziget a Cyclasok csoportjában (némelyek a Sporasok közé számítják), Naxos és Thera szigetek között; Plinius szerint azelőtt Phoenicének hívták. A sziget körülbelül 17 km. hosszú s 8 km. széles; helyenkint termékeny völgyekkel s egy jó kikötővel. A monda szerint itt halt meg s temettetett el Homerus; a Kr. u. második században még mutogatták sirját és számos ujabbkori utazó is úgy vélekedik, hogy itt rátalált a nagy költő temetkezési helyére. A történeti időkben a sziget az athenaeiek tengeri szövetségéhez csatlakozott. A szigetlakók neve ’Ihtai; mai neve Nio (ebből: en ’Iw). Paus. 10, 24, 2. Strab. 10, 484. Plin. 4, 12, 23. Mela, 2, 7, 11.

K. J.