TARTALOMI

Irene

Eirhnh, Pax. – 1. A béke istenasszonya; egyike a Horáknak, Eunomiával és Dicével egyetemben Themisnek Zeustól született leánya. Hes. theog. 902. Athenaeben egyes nagyobb győzelmek után (az Eurymedon mellett, Leucasnál) oltárokat emeltek neki, melyeken vér nélkül való áldozatokat élvezett. Nep. Timoth. 2. Paus. 1, 8, 3. 18, 3. Szoborképei is voltak (kivált közülök a Cephisodotus bronzképe, I. a kisded Plutusszal); rajtuk I. mint viruló szép fiatal nő, jelenik meg; attributumai: a bőségszarv, az olajág, a fejedelmi jogar és búzakalászok (a vörösalakos vázaképeken fáklyával is előfordul). A rómaiaknál Paxnak, a béke személyesítésének, akit a syncretismus korában I.-vel azonosítottak, az Augustustól szerencsésen lecsillapított galliai és hispaniai zavarok elmultának emlékére Kr. e. 13 julius 4-én emeltek oltárt a Mars mezején, a melyen azóta évről-évre áldoztak neki. Ov. fast. 1, 709. 3, 882. – 2. Posidon és Melanthea leánya, a kiről régebben ugyanazt a szigetet nevezték, mely utóbb Calauria néven ismeretes. Steph. Byz. és Photius s. v. Kalauria.

L. M.