TARTALOMA

Amastris, Amestris, Amastrine

AmawtriV, ’AmhstriV, ’Amastrinh, ’Amhstrhnh. – 1. A perzsa Oxartesnek v. Oxathresnek, Darius Codomannus testvérének leánya (Strab. 12, 544) és Craterus neje (Arr. 7, 4). Ez később a heraclesi Dionysius kényúrnak adta nőül, ennek halála után pedig a thraciai Lysimachus neje lett. Miután ez tőle elvált, bölcsen kormányozta A. a második férjétől örökölt Heracleát, míg 285-ben Kr. e. saját fiai meggyilkolták. – 2. Az előbb említett nő nevéből hítták a Hom. Il. 2, 853. Semaus-nak nevezett nagy, Paphlagoniában egy földnyelven ízléssel épült várost, a melyet A. Lysimachustól való elválása után székhelyévé választott, nagyobbíttatott és három szomszéd város lakosaival benépesített; m. Amaszra. E város vidékén, kivált Cytorum körül, sok jó puszpáng termett. Catull. 4, 11 s k. Plin. ep. 10,99. Mela 1, 19. Strab. 12,543. – Irodalom: A név etymologiáját l. Pozder K., Idegen szók a görögben és latinban (Budapest, 1883), 11. Egy. Philol. Közl. IV. 465.

P. K.