TARTALOMK

Kasztok

Biztosan nem állítható, hogy a görög néppel bizonyos foglalkozásokra nézve már a történet előtti korban kasztrendszer uralkodott volna, de egyes jelenségek a történeti korszakból a mellett bizonyítanak, hogy ősidőktől fogva némely kiváló papi tisztségek ugyanazon család ivadékai számára voltak föntartva örökség gyanánt. Igy az eleusisi mysteriumoknál a hierophantes mindenkor az eumolpidák családjából származott. Ilyenféle átöröklés volt különösen a homeridák családjában Chiusban, az asclepiadákéban Cos szigetén, a daedalidákéban Athenaeben és a thalthybiadákéban Lacedaemonban. Voltak továbbá egyes művészeti ágak és foglalkozások, melyek némely családokban apáról fiúra szálltak. A rómaiaknál egyáltalán semmiféle kaszt nem volt.

T. M.