TARTALOMK

KataostacciV

felszerelési költség az athenaei lovasságnál. Midőn ugyanis az athenaei polgár a tanács által megtartott vizsgálat alapján a lovasság közé besoroztatott, felszerelésére az állam pénztárából meghatározott pénzösszeget kapott, melyet azonban a lovasságból való kilépése alkalmával az államnak visszatéríteni tartozott.

D. I.