TARTALOMA

Acastus

AkastoV, Peliasnak, a thessaliai Iolcus királyának fia. Atyja akarata ellen az Argonautákhoz csatlakozott (Apoll. Rhod. 1, 224), s részt vett a caydoni vadkanvadászaton. Ov. Met. 8, 306. Igy ismerkedett meg Peleusszal, a ki Phthiából gyilkosság miatt száműzetvén, Iolcusba menekült és rendkívül kitüntette magát az Acastus által atyja emlékére rendezett halotti játékokon. Minthogy A. nejének, Astydamiának (Pindarus szerint Nem. 5, 26 Hyppolyte volt a neve v. ö. Hor. od. 3, 7, 17) szerelmét visszautasította, a királynő bosszúból bevádolta férjénél, a ki haragját elfojtva Peleust vadászatra vitte, hogy a vadállatok martaléka legyen. De Peleus Hephaestustól kapott kardjával ügyesen leteríti a fenevadakat, majd pedig fáradtságtól kimerülve elalszik. Ekkor A. elrejti kardját és a vadonban hagyja, hogy a Centaurusok zsákmánya legyen. Ezek meg is támadják, azonban Chiron visszaszolgáltatja fegyverét és megmenti. Peleus ekkor Iolcusba tört, a királyi párt megölte s maga lett Thessalia ura. Apollod. 3, 13, 3.

G. J.