TARTALOMK

Kraneion

híres és nagyon látogatott hely Corinthus keleti kapuja előtt; cyprus ligetében az ifjuság nagyon szivesen gyült össze, majd meg az ugyanott elterülő gymnasiumban gyakorolta magát; gyakran tartózkodott e helyen a cynikus bölcs Diogenes is. Ott volt Aphrodite hires temploma, Bellerophontes szobra és Diogenes síremléke. Paus. 2, 2, 4.

K. J.