TARTALOMK

Kuamoi

babszemek, melyeket Athenaeben a tisztujításkor használtak a tisztviselők kisorsolására. Két edényt állítottak fel, melyek közül az egyikben a pályázók neveivel jelölt bárczák (pinacia) a másikban kétféle szinű (pl. fehér és fekete) babszemek voltak. A kinek nevét egy meghatározott szinű (pl. fehér) babszemmel egyszerre húzták ki a két edényből, az meg volt választva. Innen az eljárást és annak eredményét jelentő többi kivétel is, pl. cuameuein, apo cuamou lacein, h apo cuamou boulh, cuameutoV, stb.

GY. GY.