TARTALOML

Lade

Ladh, kis sziget Caria partján, Miletusszal szemben, nem mesze a Maeander torkolatától. Itt verték szét a perzsák 492-ben Kr. e. a kisázsiai görögök csapatait. Hdt. 6, 7. Thuc. 8, 17. 24. Arr. 1, 18, 4. 19, 3. 9. Strab. 14, 635. Paus. 1, 35, 5.

I. B.