TARTALOML

Laenii

– 1. M. Laen. Flaccus, brundisiumi lovag-nemzetségből, Kr. e. 58-ban Clodius fenyegetései ellenére vendégszeretően fogadta a számüzött és Brundisiumba utazó Cicerót. Cic. fam. 14, 4. Atticus barátja volt s később a phrygiai Laodeciába ment mint negotator s a háládatos Cicero több izben ajánlta őt barátjainak. Cic. Planc. 14, 97. Att. 5, 21, 4. fam. 13, 63. – 2. M. Laen. Strabo, a madárkalitkák föltalálója. Ő is, mint egész családja, római lovagoktól származott s a tudós Varrónak barátja volt. Varr. r. r. 3, 5, 8.

B. G.