TARTALOML

Laevius

római lyrikus (90 körül Kr. e.), erotopaegnia czím alatt dévaj költeményeket írt 6 könyvben, melyek töredékeit l. Baehrens, Fragm. poët. Rom. p. 287.

N. G.