TARTALOML

Lacwnistai, lacwnizein

az első szó alatt olyan görögök értendők, kik szokásaikkal, öltözetükkel, élet- és beszédmódjukkal a laconokat utánozták. Ilyen laconisták találkoztak ugyan minden görög államban, de különösen Athenaeben akadtak szép számmal, kik az általános elpuhulás közepette a szigorú, rideg spartai életmódot követték. Ezek egyszerűen öltözködtek, hosszúra növesztett szakállal jártak-keltek és egyenesen Lacedaemonból hozatott, hajlított végű botokkal jelentek meg úton-útfélen. Plut. Nic. 19; en gar th bacthria kai tw tribwni to sumbolon kai to axiwma thV SparothV caJorwnteV. Természtesen az ilyen külsőségeken kívül nagy buzgón foglalkoztak mindenféle testedző gyakorlatokkal és egész életmódjukban bizonyos szigort és kényelmetlen ridegséget tartottak szem előtt, a mivel persze igen sokszor nevetséges túlzásba estek, a mikor t. i. egyik-másik laconista csupán csak hiúságból laconizált. Plat. Protag. p. 342BC. Aristoph. vesp. 1317. De néha politikai mellékízük is volt e szavakak, mikor olyan polgártársakra alkalmazták, kik kelleténél inkább vonzódtak a lacedaemoniakhoz és ezeket különösen kedvelték. Xen. Hell. 6, 3, 14: en ecasth polei oi men lacwnizousin, oi de atticizousin.

PR. J.