TARTALOML

Lamachus

LamacoV, Xenophanes fia, athenaei hadvezér a peloponnesusi háború idején; merészsége és önzetlensége daczára Aristophanes sokat évődik rajta (Acharn. Pax),de itt-ott elismeri derék voltát (Ran., Thesmoph.). Bár nagy szegénységben élt, azt veti szemére, hogy a közvagyonból megszedte magát. Kr. e. 453-ban Pericles megbizásából felszabadította Sinope városát kényurától Timesilaustól (Plut. Per. 20); 424-ben tíz hajóval ismét a Pontus Euxinusba evezett, de Heraclea mellett szörnyű felhőszakadás tette tönkre hajóit (Thuc. 4, 75. Diod. 12, 72); 421-ben, bár mindig a háborut sürgette, ő is aláirta a Nicias-féle békét. Thuc. 5, 19, 24. A siciliai hadi vállalatban Nicias és Alcibiades mellett ő is egyik vezér volt. Thuc. 6, 8. Plut. Nic. 12. Alcib. 18. Ő azt sürgette, hogy hirtelenül egyenesen Syracusaet kell megrohanni, mielőtt még elkészülne az ostromra, akkor aztán a többi siciliai görög majd csatlakozik hozzájok. Thuc. 6, 49. Plut. Nic. 14. Csakhogy nem az ő haditervét fogadták el s így a siciliai vállalat fölöttébb balul ütött ki. Syracusae előtt esett el 414 nyarán. Thuc. 6, 101. Plut. Nic. 18.

E. J.