TARTALOML

Lamia.

– I. Személynév. – a. Az Aelia gens mellékneve, említendő: – 1. L. Aelius Lam., római lovag, Ciceor itélete (Sest. 12. Pis. 27) szerint derék hazafi, a ki Cicerónál a Catilináékkal szemben való eljárását is védelmezte. Kr. e. 45-ben aedilis, 43 körül praetor. Cic. At.t 3, 45, 1. fam. 11, 1 skk. 12, 29. – 2. Talán ennek hasonló nevű fia, Kr. u. 3-ban consul, kihez Horatius két költeményt írt (od. 1, 26. 3, 17). – b. Görög nők neve (Lamia); közülök Demetrius Poliorcetes kedvese (Plut. Demetr. 16) sokszor van említve. Alciphr. ep. 2, 1. Jacobs, Verm. Schr. 4, 523. – II. Lauia. – 1. L. Empusa. – 2. Keleti város a thessaliai Phthiotis tartományában 30 stadiumnyira a Sperchius folyótól és 50 stadiumnyira a róla elnevezett lamiai tengeröböltől, m. Zituni vagy Lamia. Nagyon meg volt erősítve s jelentős szerepe volt több háborúban, kiválóan nevezetes a róla elnevezett lamiai háborúról (l. e.), melyet az athenaeiek macedoniai Antipater ellen viseltek Kr. e. 323–322. Liv. 27, 30. 32, 4 és t. diod. Sic. 17, 111. 18, 9. Strab. 9, 433. Fekvésére nézve fontos felirat olvasható CIL III 586. sz. a V. ö. Lolling, I. Müller, handb. 3, 148. GewrgiadhV, Qessalia, Athenae, 1880. Ussing, Griech. Reisen, und Studen, Kopenhagen, 1857.

B. G.