TARTALOML

Lapidatio

kővel való hajigálás. A csőcselék gyakran dobált meg, sőt agyon is, kővel olyan személyeket, a kik haragját vagy megvetését magukra vonták. Rossz szinész ellen is tört így ki a műveletlenebb közönség bosszúsága. Vatinius, a kit egyszer a circusban szintén megdobáltak kővel, oly értelmű rendeletet eszközölt ki az aedilisektől, hogy a küzdőtérre csak gyümölcsöt legyen szabad hajítani. Macr. sat. 2, 6, 1.

CS. JÓ.