TARTALOML

Latifundium

nagyterjedelmű földbirtokos, uradalom. Ilyen uradalmak elszaporodása tette tönkre Romában a földmívelő középosztályt s vetette meg alapját a csőcselék uralmának, a mint Plinius is mondja: latifundia Italiam perdidere (n. h. 18, 7). L. Ager publicus.

CS. JÓ.