TARTALOML

Latini Juniani

az egyszerű, nem ünnepies módon szabadult libertinusok, kiket a lex Junia Norbana Kr. u. 18-ban a Latini coloniarii jogaival ruházott föl, vagyis megadta nekik a jus commerciit a jus testamenti factionis nélkül.

CS. JÓ.