TARTALOML

Laurium

Laureion, Laurion, Aurewtich, bányavidék déli csúcsán, Sunium (ma Kolonnaesz) hegyfoktól Thoricusig terjed s horgany- és ezüsttartalmú ólomérczéről volt hires. Hozama a Kr. e. 5-ik és 4-ik században oly bőséges volt, hogy évenkint 100 talentumot (majdnem félmillió korona) adott, Xerxes betörése előtt pedig 200 háromevezős hajót állíthattak ki belőle. Strabo idejében (Kr. u. 1-ső száz.) felhagytak bányászatával, 1874 óta azonban különösen ólomtermelés szempontjából ismét művelik s egy francia és görög társaság kezén van. Hdt. 7, 144. Thuc. 2, 55. 6, 91.

SZ. I.