TARTALOML

Laverna

római istenség, a kit úgy tekintettek, mint a tolvajok védőasszonyát, ezért híveinek gúnyos mellékneve laverniones. Eredetileg alvilági istenasszony volt, de tiszteletének ismeretéhez nem rendelkezünk a szükséges adatokkal. Az Aventinuson volt egy oltára, mely a róla elnevezett porta Lavernalis közelében állott; azonkívül etruscus sirokban díszes serleg vetődött fel, mely az istenasszony tiszteletének volt szentelve, a nélkül, hogy ábrázolását magán viselné. A költők úgy képzelték szereplését, hogy a tolvajok tetteit homályba borítja és felleggel takarja el. Pulchra Laverna, de mihi fallere, de juto sanctoque videri, noctem peccatis et fraudibus obice neubem, mondja Horatius (epist. 1, 16, 60 skk.)

L. M.