TARTALOML

Lazae

Lazi, Lazai, Lazoi, colchisi nép a Phasis és Acampsis folyók közén; a római császárok kora óta említik a colchisiak helyett. A Kr. u. 5-ik század óta külön Lazica nevű királyság létezett (m. Lázisztán); fővárosa Cutatisium, Koutatision (m. Kutajsz).

P. K.