TARTALOML

Leager

LeagroV, Glaucon fia, előkelő athenaei, a deceleai Sophanesszel Kr. e. 464-ben tízezer athenaei gyarmatost akart a Strymon folyó mellett Thraciába azon helyre gyarmatosítani, melyet előbb ’Ennia odoi («kilencz út») néven ismertek s a melynek utóbb Amphipolis lett a neve. Ez a hely az edonusok birtokát képezte; ezt hatalmukba kerítették ugyan, de mikor a thraciai vidék belsejébe nyomultak s úgy látszik az aranybányákat akarták magukévá tenni, Drabescus mellett a thraciaiak megrohanták s tönkre tették őket. Hdt. 9, 75. Thuc .1, 100. 4, 102. Paus. 1, 29.

K. J.