TARTALOML

Lebadia

Lebadeia, most Livadia, Boeotia egyik szép fekvésű városa a Copais tó síkságának nyugati szélén egy szikla tövében, melyből Cercyna forrása ered. Pausanias szerint már Homerus említi (Il. 2, 507) Midea néven, mely a sziklán feküdt (ily formán régi acropolisának nevén). Nevezetes volt Zeus Trophonius templomáról, melynek főékességeül a Praxiteles alkotta Zeus-szobor szolgált, s ugyanannak még a római korban is híres jóshelyéről, hol már Croesus kért jóslatot (6. sz. Kr. e.). Hdt. 1, 46. 8, 134. Liv. 45, 27. Lysandertől elpusztíttatván, jóshelyének köszönhette, hogy csakhamar felépült s Hellas legszebb és legnagyobb városai közé emelkedett. Magaa jóshely a város közelében a hegyen állt s az ú. n. kincsesházak mintájára készített mesterséges földalatti barlang volt. Paus. 9, 39, 5 kk.

SZ. I.