TARTALOML

Lebedus

LebedoV, a régi korban virágzó város Lydiában, négy mérföldnyire Északra Colophontól, a Caystrusi tengeröböl északi partján. Midőn Lysimachus lakóinak egy részét Ephesusba telepítette, nagyon alásülyedt a város és Horatius idejében már jelentéktelen volt (ep. 1, 11, 7). a Dionysus tiszteletére rendezett ünnepélyes versenyek, melyekben az előbb Teosban majd Myconesusban lakó és az istennek szentelt szinésztársaság szerepelt, némileg újra felemelték a várost. Hdt. 142. Thuc. 8, 19. Strab. 14, 643.

E. B.