TARTALOML

Leitus

LhitoV, Argonauta, azonkívül Helena kérője és boeotia-beli seregvezér Troja falai alatt. Élénk részt vesz a Trojáért folytatott küzdelmekben, megöli Phylaceust, maga pedig sebet kap Hector kezétől. A trójai hadjárat befejeztével Arcesilaus hamvait magával hozta Görögországba, a hol sirját Plataeae mellett mutogatták. Hom. Il. 2, 494. 17, 601. Eur. Iph. A. 256. Paus. 9, 4, 3.

L. M.