TARTALOML

Lemovii

germán nép, melyet csak Tacitus említ (Germ. 43); szerinte az Oceanus (a Keleti tenger) partvidékén laktak. Különben ép oly hiteles a Lemonii olvasás is. Kossiana azonosítja velök a Ptolemaeustól említett lwuwnoi népet (Indogerm. Forsch. 7, 281).

P. G.