TARTALOML

Leocrates

ewcrathV. – Egyike az athenaei strategusoknak a plataeaei ütközetben (479 Kr. e.), 456-ban kilencz hónapi ostrom után Aegina szigetét az athenaeiek hatalma alá hajtotta. Plut. Arist. 20. Thuc. 1, 105. 108. – 2. Tekintélyes athenaei, ki a chaeroneai csata után a nép határozata ellenére menekült Athenaeből és 8 (helyesebben talán 6) év mulva Lycurgustól bevádoltatott, a szavazatok egyenlősége következtében azonban felmentették.

S. L.