TARTALOML

Leodamas

LewdamaV, Acharnae községből (oAcarneuV), kiválóbb atheanei szónok 400 és 355 közt Kr. e., Isocrates tanítványa. Aesch. Ctes. 3, 138. Demosth. Lept. 146. Aeschines Demosthenes rovására dicséri. 355/4-ben a Leptines-féle törvényjavaslat védőjeként (sundicoV) szerepelt; a naxusi csata után ellenezte Chabrias kitüntetését, az oropusi ügyben pedig vádlóként lépett fel Chabrias és Callistratus ellen, de eredmény nélkül. Egyik ujabban talált aegyptusi papyrus-kézirat valószinüleg Chabrias ellen tartott vádbeszédének töredékét tartalmaza.

GY. GY.