TARTALOML

Leonnatus

LeonnatoV, Macedoniából egy pellai főrangú családból való férfi, eleinte Fülöp testőrségében szolgált s e király meggyilkoltatása után a gyilkosnak Pausaniasnak kézrekerítésében tevékeny részt vett. Később Nagy Sándort kisérte a Perzsia elleni hadi vállalatában, s ekkor több alkalommal kitüntete magát, így nevezetesen Indiában a harczias mallusok elleni küzdelemben, melyben súlyos sebet is kapott. Curt. 9, 5, 15 sk. Arr. 6, 9 sk. Nagy Sándor halála után feléje fordult a sereg nagy részének a figyelme. Az osztozás alkalmával neki a Hellespontus melléki Phrygia jutott. Midőn a görögök Nagy Sándor halála után Macedonia ellen felkeltek és Antipater ellen azt a háborút viselték, melynek lamiai háború (l. o.) a neve, L. Ázsiából jelentékeny hadi erővel sietett Antipaternek segítségére. Az ezután csakhamar kifejlődő ütközetben, Kr. e. 322-ben Lamia városa közelében L. vitézül harczolva elesett. Diod. Sic. 18, 13 skk.

ZS. B.