TARTALOML

Leontiades

eontiadhV. – 1. Eutrymachus fia, vezére annak a thebaei csapatnak, melyet Leonidas a Thermopylaehez vitt. Kelletlenül harczoltak, s midőn Leonidas már elesett, többi harczosai pedig végküzdelmüket vívták, a thebaeiek megadták magukat kegyelemre. Xerxes meghagyta életüket, de a vezéren kezdve, megbélyegeztette őket. Hdt. 7, 205. 233. – 2. Talán az előbbi utóda, a thebaei oligarcha párt feje, Kr. e. 383-ban mint a polemarchusok egyike, hogy pártját diadalra juttassa, a Cadmeát a spartai Phoebidas kezére játszotta. Midőn 379-ben Thebaet fölszabadították, Pelopidas meggyilkolta.

S. L.