TARTALOML

Leptines

LeptinhV. – 1. Az idősb Dionysiusnak egyik testvére; a syracusaei hajóhad vezére volt a carthagóbeliek ellen. Később testvére neheztelését vonta magára; e miatt a hajóhad vezérletét elvették tőle s számkivetésbe kellett mennie. Kr. e. 390-ben; idő multával visszahívták, a midőn kitüntető fogadtatásban részesült; a Cronium melletti ütközetben Kr. e. 383-ban dicső halált halt. Plut. Dio 9 skk. Dioc. Sic. 15, 7. 17. – 2. Callipusnak, annak a syracusaei tyrannusnak a gyilkosa, a ki összeesküvő társaival együtt Diót Kr. e. 353-ban megölte. Plut. Dio 58. – 3. Siciliában Apollonia és több más város tyrranusa; Kr. e. 339-ben Timoleon lemondásra kényszerítette, a midőn aztán Corinthusba vitték. Plut. Timol. 24. – 4. Athenaei polgár; a népnél nagy kegyben állt; azon javaslata ellen, hogy az állami közterhektől való mentességek adományozását szorítsák meg. Demosthenes egy beszédében proV Leptinhn (Dem. 457 skk.) Kr. e. 356-an sikeresen küzdött.

ZS. B.