TARTALOML

Lerna

Lerne, Lernh, az argolisi tengerparton, Argostól Délnyugatra fekvő mocsaras tó, mellette azonos nevű város is volt; állítólag itt ejtette el Hercules a lernai hydrát, az az szüntette meg szabályozással a vizek káros hatását. Pausanias (2, 36, 67) ott 40 stadiumnyira Délre Argostól csak egy templomokkal és kápolnákkal biró platán-ligetet ismert Amphiarausnak egy forrásával.

K. B.