TARTALOML

Lesbonax

Lesbwnax. – 1. Görög sophista Mytilenéből a Kr. e. 1-ső században, Pompejus vagy Augustus kortársa. A maga idejében nagy tekintélynek örvendett; Photiustól említett 16 beszédéből ránk marad 3 koholt kis declamatio, melyekben Demosthenes olynthusi beszédeinek mintájára harczra buzdítja az athenaeieket Sparta és Thebae ellen a peloponnesusi háborúban (kiadta Müller, Oratores attici, Paris, 1858) .Valószínűleg ő az a L. rhetor, kinek erotikus leveleket (’erwticai epistolai) tulajdonítanak (schol. ad Luciani de salt. 69). – 2. Az előbbinél jóval későbbi időből való grammatikus; peri schmatwnw (de figuris grammaticis) cz. munkáját kiadta Valckenear Ammonius kiadásában (Leipzig, 1822).

P. V.