TARTALOML

Lesch

társalgó. A görög városokban külön e czélra szolgáló épületek voltak, hol a polgárok kellemes szórakozás vagy komoly eszmecsere végett összejöttek, tehát olyasféle, mint nálunk a kaszinó. Suid. és Hesych. s. v. Spartában a 30 éven felüli polgárnak legillőbb foglalkozása volt idejének nagy részét a testgyakorló helyeken s a leschében tölteni. Az itteni élet s a beszélgetés tárgyai iránt l. Plut. Lyc. 25. Atheaneben állítólag 360 lesche volt (Schol. Hes. opp. et dd. p. 351); az athenaei polgár ugyanis csaknem egész életét a nyilvánosságban töltötte és csak étkezni meg aludni ment haza; miután tehát ügyeit az agorán elvégezte, a déli nap heve vagy télen a hideg ellen valamely műhelyben vagy leschében keresett menedéket, a hol mindaddig tartózkodott, míg az ebéd ideje hazatérésre nem intette. A delphii leschének különös nevezetességet adtak Polygnotus remek festményei. Paus. 10, 25. Előfordul a lesche már Homerusnál is, de mint a koldusoknak és hajléktalanoknak éji szállása (Od. 18, 329. V. ö. Hes. opp. et dd. 493, 501), mely czélnak talán később is szolgált.

M. J.