TARTALOML

Leucippus

LeucippoV. – 1. Oenomaus fia; hajadonnak öltözve meg akarja ejteni Daphnae nymphát s ezért ennek társnői megölték. – 2. Perieres fia, Aphareus és Tyndareus testvére, Arsinoë, Hilaira, Phoebe atyja (a Leucippidák, l. Idas, 4 és Dioscuri), Messene királya. – 3. Régi görög philosophus, az atomistika megalapítója (l. Democritus). Valószínűleg 500 körül élt Kr. e. Életéről keveset tudunk. Születése helyéül Abdera, Elea, Melus, Miletus szerepelnek; tanítói állítólag Parmenides és Zeno eleai bölcsek voltak. Közvetlen tanítványa Democritus, ki L. tanításait rendszeresen kifejtette. Mindez adatok igen homályosak, a scholiasták rá vonatkozó tudósításai is kétségesek. Az kétségtelen, hogy Elea iskolájától sokat tanult, de philosophiájának eredeti gondolata, mely haladást jelent Eleához képest, keleti befolyás alatt keletkezett. Abban is megegyeznek a forások, hogy Democristikusnak mestere volt L.-ra és az egész atomistikus bölcseletre nézve l. Mahilleau, Histoire de la philosophie atomistique, Paris, 1895.

S. K.