TARTALOML

Leucosyri

Leucosuroi, a syriai törzsbeli régi cappadociai lakosok elnevezése, megkülönböztetésül a sokkal barnább syriaiaktól. Hdt. 1, 72, 5, 45. 7, 72. Miután a cappadociai név közönségesebbé vált, a Halys és Iris közötti partlakók mégis megtartották régi nevüket a görögöknél. Xen. an. 5, 6. 8. 9. Strb. 12, 542 skk.

E. B.