TARTALOML

Lex Acilia

1) de repetundis, 122 Kr. e. (l. Repetundarum crimen); e törvény szövegét a 16-ik században fedezték föl egy bronztáblán, melynek másik oldalán egy lex agraria volt (vége hiányzik); sokáig a lex Servilia repetundarum töredékének tartották (Mommsen, CIL I 49); 2) lex Acilia Calpurnia v. csak Calpurnia de ambitu, Kr. e. 67-ben (l. Ambitus); 3) lex Acilia Minucia, Kr. e. 201-ben, mely a 2-ik pún háború után fölhatalmazta P. Scipiót, hogy a carthagóiakkal békét kössön (Liv. 30, 430); 4) lex Acilia Rubrira, Kr. e. 122-ben, idegeneknek a Juppiter Capitolinus tiszteletére rendezett szertartásokon való részvételéről.