TARTALOML

Lex Ampia Atia

Kr. e. 63-ban, Cn. Pompejus kitüntetéseiről. Vell. 2, 40.