TARTALOML

Leges Antoniae

M. Antonius triumvirtől, I) Caesar életében; 1) de mentse Quintili és 2) de quanto die ludorum Romanorum, Kr. e. 44-ben, hogy Julius Caesar tiszteletére a Quintilis hónap neve Julius legyen, a ludi R. pedig 4 nap helyett 5 napig tartsanak (macr. sat. 1, 12. Cic. Phil. 2, 43); II) Caesar halála után; 1) de dictatura tollenda, 44-ben Kr. e., capitis et bonorum consecratiót szabott arra, a ki dictatura fölállítását indítványozza vagy a ki a dictaturát megszavazza (Cic. Phil. 1, 1. dio 44, 51), l. Dictator; 2) judiciaria, Kr. e. 44-ben, katonákból egy harmadik biró osztály (decuria centurionum) fölállítását rendelte el, l. Judex; 3) de propocalione, Kr. e. 44-ben megengedte a fölebbezést a néphez azoknak, a kiket de vi és de majestate elitéltek (Cic. Phil. 1, 9. 10); 4) de permutatione provinciarum, Kr. e. 44-ben, Syria helyett Galliát adta Antoniusnak provinciául (Cic. Phil. 11, 2. Liv. ep. 117); 5) de actis Caesaris confirmandis, Kr. e. 44-ben, melynél fogva Caesar összes intézkedései megerősítést nyertek (Dio 45, 23; v. ö. 44, 53); 6) de coloniis in agros deducendis, Kr. e. 44-ben (Lex col. Gen. 101. Dio 44, 51. Cic. Phil. 5, 4); 7) lex agraria, l. Ager publicus.